Výsledky skúšok

Farbiarske skúšky 2021

04.09.2021 Farbiarske skúšky duričov, Podhájska, usporiadateľ Basset klub SR. Farbiarske skúšky duričov…

Výcvikový deň 31.7.2021

Podujatie zorganizoval Basset klub SR v spolupráci LESY SR, Lesná správa Palárikovo a Klubom chovateľov…

FSD Východná

27.09.2020 Farbiarske skúšky malých plemien, Východná, usporiadateľ SPZ OkO Liptovský Mikuláš suka Maya…