Výsledky skúšok

skusky2
Farbiarske skúšky 2021
04.09.2021 Farbiarske skúšky duričov, Podhájska, usporiadateľ Basset klub SR. Farbiarske skúšky duričov...
skusky1
Výcvikový deň 31.7.2021
Podujatie zorganizoval Basset klub SR v spolupráci LESY SR, Lesná správa Palárikovo a Klubom chovateľov...
skusky3
FSD Východná
27.09.2020 Farbiarske skúšky malých plemien, Východná, usporiadateľ SPZ OkO Liptovský Mikuláš suka Maya...