Farbiarske skúšky

07/08/2023

Farbiarske skúšky duričov
s udeľovaním titulu CACT, CCT, KV FD 2023 a víťaz FD 2023 dňa 9.9. 2023 v PZ Koháryho vrch (okr. Lučenec) Chata – Jelšovec 61 (Zmena miesta konania skúšok je vyhradená!) Uzávierka prihlášok: 13.8.2023! 

 

 

Najbližšie výstavy