Zápisnice

Rok 2022

Zápisnica z členskej schôdze KCHBS dňa 26.03.2022 

Rok 2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHBS dňa 15.07.2021

Zápisnica z členskej schôdze KCHBS dňa 11.09.2021 

Rok 2020

Zápisnica z členskej schôdze KCHBS dňa 26.09.2020