Zápisnice

Rok 2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 02.02.2023.

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 29.08.2022.
Zápisnica
z členskej schôdze KCHB dňa 26.03.2022. 
Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 26.03.2022. 
Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 02.03.2022.

Rok 2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 15.07.2021.
Zápisnica z členskej schôdze KCHB dňa 11.09.2021. 
Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHB dňa 11.09.2021. 

Rok 2020

Zápisnica z členskej schôdze KCHBS dňa 26.09.2020.