KONTAKTY

Kontaktovať ohľadom otázok môžete kohokoľvek z výboru klubu.

KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA
Bučany 501
919 28 Bučany

IČO: 31787096
DIČ: 2021362651

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa Bratislava
IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193
BIC: GIBA SK BX

Milan Potrok
PREDSEDA

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0948 183 244

e-mail: predseda@beagleclub.sk

Ing. Kamil Šulko
TAJOMNÍK, výcvikár

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0944 428 900

e-mail: tajomnik@beagleclub.sk

Ing. Jarka ŠPAKOVÁ
Poradca chovu

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0918 678 912

e-mail: poradca.chovu@beagleclub.sk

Ing. Katarína LÖrincová
Ekonóm

Račianska 26C, 831 02 Bratislava

mobil: 0911 852 666

e-mail: ekonom@beagleclub.sk

Ing. Vladimír ŠPAK
Revízor

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0911 363 484

e-mail: spak@gphmi.sk

Marcela Piszczatowska
Zástupca KCHB v KR SPZ:

Robotnícka 55, 953 01 Zlaté Moravce

mobil: 0903 328 804

e-mail: darksan71@gmail.com