Kontakt

KLUB
CHOVATEĽOV
BÍGLOV
SLOVENSKA

Bučany 501, 919 28 Bučany

IČO: 31787096
DIČ: 2021362651

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa Bratislava
IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193
BIC: GIBA SK BX

Mobil: +421 948 183 244

Milan Potrok
P R E D S E D A

Bučany 501, 919 28 Bučany
mobil: 0948 183 244
e-mail: predseda@beagleclub.sk

Ing. Kamil Šulko
T A J O M N Í K,
ZÁSTUPCA KCHB V KR SPZ

Bučany 501, 919 28 Bučany
mobil: 0944 428 900 
e-mail: tajomnik@beagleclub.sk

Ing. Jarka Špaková
P O R A D C A   C H O V U

Jovsa 292, 072 32 Jovsa
mobil: 0918 678 912
e-mail: poradca.chovu@beagleclub.sk

Ing. Katarína Kovář
V Ý C V I K Á R

Račianska 26C, 831 02 Bratislava
mobil: 0911 852 666
e-mail: vycvikar@beagleclub.sk

Ing. Michal Kovář
E K O N Ó M

Račianska 26C, 831 02 Bratislava
mobil: 0907 936 924
e-mail: ekonom@beagleclub.sk

Ing. Vladimír Špak
R E V Í Z O R

Jovsa 292, 072 32 Jovsa
mobil: 0911 363 484
e-mail: spak@gphmi.sk