Časté otázky

Základný chovateľský manuál pre chovateľov pri plánovaní šteniat

Chovateľ musí mať registrovaný názov chovu psov (chovateľská stanica) na SKJ, žiadosť o registrovaný názov chovu chovateľ zasiela na SPZ.

Chovateľ musí mať uchovneného jedinca (splnené podmienky uchovnenia).

Chovateľ pošle minimálne 30 dní pred plánovaným krytím poradcovi chovu Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie online formulár, (alebo pdf na mail poradcu chovu). Spolu s odporúčaním sa posielajú kópie preukazu o pôvode rodičov. 

Po krytí pošle majiteľ chovného psa najneskôr do 8 dní Potvrdenie o párení suky (zelené tlačivo) na SPZ a zo žltého tlačiva odstrihne Potvrdenie o párení suky, odovzdá ho majiteľovi suky a zvyšné tlačivo pošle do 8 dní poradcovi chovu poštou.

Po narodení šteniat je chovateľ povinný do 10 dní poslať poradcovi chovu Hlásenie o vrhu vyplnením online formulára, (alebo pdf tlačivo na email poradcu chovu).

Ak krytie nie je úspešné, je potrebné to oznámiť poradcovi chovu pomocou online formulára (alebo pdf tlačiva).

Chovateľ je povinný do 50 dní poslať Prihlášku na zápis šteniat s nalepenými čipmi poradcovi chovu poštou, inak mu nebudú vystavené preukazy o pôvode šteniat. S prihláškou pošle aj doklad o zaplatení poplatku za každé odchované šteňa a kópiu členského preukazu s členskou známkou pre aktuálny rok.

Kontakty:

Slovenský poľovnícky zväz
Odbor poľovníckej kynológie
Štefánikova 10, 811 05  Bratislava
+421 2 57 20 33 21, kynologia@polovnictvo.sk

Ing. Jaroslava Špaková
poradca chovu
Jovsa 292, 072 32  Jovsa
+421 918 678 912, poradca.chovu@beagleclub.sk

Vypracovala: Ing. Jaroslava Špaková, poradca chovu