Výhody pre členov KCHB

Genetické laboratórium Genomia poskytne členom Klubu chovateľov bíglov Slovenska 10% zľavu na genetické testy objednané online prostredníctvom webovej stránky www.genomia.cz

Podmienky poskytnutia zľavy:

  • Zákazník je členom organizácie registrovanej u Genomia – tento fakt uvedie do poznámky v objednávke (názov klubu, číslo členského preukazu) . Laboratórium má právo členstvo overiť na dohodnutom kontakte v chovateľskej organizácii.
  • Zľavu nemožno uplatniť spätne, zákazník ju musí požadovať pri objednávke.
  • Zľava 10% bude aplikovaná na celkovú cenu genetických testov. Zľava bude započítaná až pri potvrdení objednávky.
  • Objednávka testov bude realizovaná online.
  • Zľava sa nevzťahuje na doplnkové služby.
  • Zľava sa nevzťahuje na sérologické a imunologické testy.
  • Pri odbere vzoriek musí byť skontrolovaná identita jedinca – k tomu slúži špeciálny formulár, ktorý je dostupný na stiahnutie na stránkach laboratória.
  • Proces vybavenia objednávky sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami laboratória.
  • Klubová zľava 10% sa spočíta s množstevnou zľavou 20+ genetických testov.
  • Klubová zľava 10% sa nespočíta s individuálnou vernostnou zľavou.