27.09.2020 Farbiarske skúšky malých plemien, Východná, usporiadateľ SPZ OkO Liptovský Mikuláš

suka Maya Randavica, SPKP 1980
majiteľ: Miroslav Červeň
vodič: Miroslav Červeň
výsledok: 92 bodov, II.cena.