Výbor klubu

MILAN POTROK

PREDSEDA

Bučany 501, 919 28 Bučany
e-mail: predseda@beagleclub.sk
mobil: 0948 183 244

Ing. KAMIL ŠULKO

TAJOMNÍK

Bučany 501, 919 28 Bučany
e-mail: tajomnik@beagleclub.sk
mobil: 0944 428 900

Ing. JAROSLAVA ŠPAKOVÁ

POADCA CHOVU

Jovsa 292, 072 232 Jovsa
e-mail: poradca.chovu@beagleclub.sk
mobil: 0918 678 912

Ing. KATARÍNA KOVÁŘ

VÝCVIKÁR

Račianska 26C, 831 02 Bratislava
e-mail: vycvikar@beagleclub.sk
mobil: 0911 852 666

Ing. MICHAL KOVÁŘ

EKONÓM

Račianska 26C, 831 02 Bratislava
e-mail: ekonom@beagleclub.sk
mobil: 0907 936 924