Chránené názvy chovu

Alkin dvor

Jana a Peter Bamburákovi
Trhovište 461, 072 04 Trhovište
mobil: +421 915 963 564
e-mail: bamburakjana@gmail.com
WEB STRÁNKA

Bórovska jóbovica

Miroslav Červeň
Malé Borové 61, 027 32 Zuberec
mobil: +421 911 933 484
e-mail: miroslavc@azet.sk

Darksan

Marcela Piszczatowska
Robotnícka 55, 953 01 Zlaté Moravce
mobil: +421 903 328 804
e-mail: darksan71@gmail.com
WEB STRÁNKA

Ekaterina Cubile feta

Katarina Mihály
Československej armády 49
986 01 Fiľakovo
mobil: +421 907 859 818
e-mail: gloria.gloria@centrum.sk

Kurinecká dubina

Ing. Valér Cmorik
Močiar 531, 979 01 Rimavské Janovce
mobil: +421 903 552 546
e-mail: valer.cmorik@gmail.com