Poplatky

Členské príspevky a poplatky

Bankové spojenie

Majiteľ účtu: Klub chovateľov bíglov Slovenska
Slovenská sporiteľňa Bratislava
IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193
BIC: GIBA SK BX

Uhradenie týchto poplatkov je povinnosťou každého člena klubu.

Schválené členskou schôdzou konanou v Bobrovníku dňa 3.5.2014.