Žiadosť o vydanie pripúšťacieho povolenia

Postup
  • Majiteľ chovnej sučky – t.j. sučky, ktorá absolvovala a splnila podmienky chovnosti, odošle svoju žiadosť výkonnému poradcovi chovu. K žiadosti priloží mená troch plemeníkov, z ktorých jedným by rád svoju sučku nakryl.
  • Pri krytí zahraničným, aj českým, psom dodá aj obojstranné fotokópie, alebo elektronickú – čitateľnú verziu vybraných plemenníkov.
  • Elektronická (alebo pdf) žiadosť o krytie sa odosiela poradcovi chovu minimálne mesiac pred plánovaným krytím. Na základe tejto žiadosti vystaví poradca chovu krycí list.

Kto z rôznych dôvodov potrebuje stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a odoslať klasickou poštou, môže si Žiadosť o vydanie krycieho povolenia stiahnuť ako pdf tu.

Vyplňte žiadosť o vydanie pripúšťacieho povolenia

MENO MAJITEĽA SUKY
ADRESA MAJITEĽA SUKY
NÁZOV CHOVATEĽSKEJ STANICE
MENO SUKY
ŽIADAM O KRYCÍCH PSOV
SEM NAHRAJTE SÚBORY. Akceptované formáty jpg, png, pdf. Maximálna veľkosť jedného súboru 2MB.