ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov

01/02/2024
zmena vybavovania chovateľskej stanice

Od 1.2. zmena pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov

 

Ak plánujete požiadať o Chránený názov chovu psov – chovateľskú stanicu, je potrebné vyplnenú žiadosť zaslať na chovateľský klub plemena, ktoré plánujete chovať, pre potvrdenie žiadosti. 

Tlačivo žiadosti nájdete v sekcii TLAČIVÁ. Postupujte prosím v zmysle pokynov na žiadosti.

Po potvrdení žiadosti príslušným klubom vykonajte úhradu poplatku za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov na účet vedený v Tatra Banke:
Slovenská kynologická jednota
IBAN: SK35 1100 0000 0026 6081 0123
VS: 1224
100,- € ak ste člen chovateľského klubu
120,- € ak nie ste člen chovateľského klubu.

V prípade potreby zmeny v registrovanom názve chovu psov (zmena mena, zmena adresy, zmena majiteľa), v sekcii TLAČIVÁ nájdete príslušnú „Žiadosť o zmenu v registrovanom názve chovu“. Postupujte prosím v zmysle inštrukcií na tlačive.

Najbližšie výstavy