chov

Od prvého zápisu do plemennej knihy prechádza bígl obdobím neustáleho rozvoja. Jeho chov je vedený starostlivo a s veľkou zodpovednosťou. Dnešní bígli sa veľmi líšia od ideálu štandardu. Štandard bígla popisuje tohto psa ako pracovné plemeno. Toto plemeno nikdy nebolo šľachtené výhradne na psiu krásu, a preto je i dnes veľmi vitálne a zdravé.

 

Na výstavách sa bígl posudzuje nielen podľa krásy, ale podľa účelnosti jeho postavy a pohybu. Pretože jedine bígl s dobrou stavbou tela a kostry, vynikajúcim osvalením, neúnavným pohybom a vyrovnanou povahou ja zároveň aj krásny.

 

V sedemdesiatych rokoch ovládali európske výstavné scény importy zo zeme pôvodu tohto plemena. Existovalo iba málo chovateľov, ktorí by plánovane budovali chovné línie, tí sa objavili až na počiatku osemdesiatych rokov. K výraznému rozvoju plemena došlo u niekoľkých chovateľov na konci osemdesiatych rokov vkrížením dánskych bíglov. V Dánsku boli bígli spájaní veľmi cieľavedome s americkými a anglickými krvnými líniami, vďaka čomu bol vyšľachtený vynikajúci typ. Nemeckí chovatelia využili náskok dánskych chovateľov a do Dánska si jazdili pre tento úspešný chovateľský typ. Do Dánska mierili so svojimi sukami na krytie, ale cielene taktiež bígle importovali. Tímto chovateľom vďačíme za výrazné zlepšenie kvality bíglov. Nesmieme zabúdať ani na chovateľov, ktorí importovali niektorých vynikajúcich psov z Anglicka.

 

Bígle sa celkovo veľmi rozšírili, a preto dochádza k pravidelnej výmene čerstvej krvi medzi krajinami, kde je ich chov na najvyššej úrovni medzi Dánskom, Fínskom, Švédskom, Holandskom, Švajčiarskom, USA, Južnou Afrikou a Nemeckom. Výmena s britskými ostrovmi prebieha bohužiaľ stále len jednosmerne (šesťmesačná karanténa pre psy dovážané do Veľkej Británie). Napriek veľkým ťažkostiam sa i anglickí chovatelia pokúšajú cielene importovať psov do Anglicka. Preto môžeme povedať, že rodina bíglov je medzinárodná.

 

Ako podľa tohto krátkeho portrétu sami posúdite, bígl nie je bezproblémový pes. Pozoruhodné však je, že všetci, ktorí mali raz možnosť zoznámiť sa s ním a so všetkými jeho prednosťami i nevýhodami, tvrdia:

 

„Kto už raz mal bígla, vždy chce mať opäť len jeho.“