Atrey Little Carpathians

meno psa: Atrey Little Carpathians
pes/suka: pes
SPKP: 1971/22
sfarbenie: tricolor
narodený: 14.02.2019
chovnosť: 20.05.2022
chovateľ: Milan Potrok
majiteľ: Milan Potrok
tel: +421 948 183 244
email: milan@littlecarpathians.sk
web: www.littlecarpathians.sk

Ďalší chovní psi