World Dog Show 2021

30/09/2021

Dňa 30.09.2021 sa konala Svetová výstava všetkých plemien „WORLD DOG SHOW 2021“. Hosťujúcou krajinou bola Česká republika, moravská metropola Brno. Z veľkého počtu vystavovateľov plemena bígl boli zastúpení aj slovenskí chovatelia. Celkový počet prihlásených 113 bíglov posudzovala medzinárodná posudzovateľka z Poľska pani Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska.   

Slovenské zastúpenie bíglov na Svetovej výstave psov 2021 v Brne:

Ringo Starr La Casa Demiani – trieda dorast, veľmi nádejný 4
majiteľ Jarka Špaková.

Aslan Little Carpathians – trieda otvorená, výborný
majiteľ Milan Potrok

Brownie Little Carpathians – trieda dorast, veľmi nádejný 4
majiteľ Milan Potrok.

Bigsmithy Cheesecake – trieda šampiónov, výborný 3
majiteľ Milan Potrok.

Gratulujeme k výsledkom!

Najbližšie výstavy