VÝBOR KLUBU

Kontaktovať ohľadom otázok môžete kohokoľvek z výboru klubu.

MILAN POTROK
PREDSEDA

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0948 183 244

e-mail: predseda@beagleclub.sk

ING. KAMIL ŠULKO
TAJOMNÍK, VÝCVIKÁR

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0944 428 900

e-mail: tajomnik@beagleclub.sk

ING. JARKA ŠPAKOVÁ
Poradca chovu

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0918 678 912

e-mail: pasa@centrum.sk

ING. KATARÍNA LÖRINCOVÁ
Ekonóm

Račianska 26C, 831 02 Bratislava

mobil: 0911 852 666

e-mail: katarina.lorincova@gmail.com

Ing. Vladimír ŠPAK
Revízor

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0911 363 484

e-mail: spak@gphmi.sk

MARCELA PISZCZATOWSKA
Zástupca KCHB v KR SPZ:

Robotnícka 55, 953 01 Zlaté Moravce

mobil: 0903 328 804

e-mail: darksan71@gmail.com