VÝBOR KLUBU

Kontaktovať ohľadom otázok môžete kohokoľvek z výboru klubu.

MILAN POTROK
PREDSEDA

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0948 183 244

e-mail: predseda@beagleclub.sk

ING. KAMIL ŠULKO
TAJOMNÍK

Bučany 501, 919 28 Bučany

mobil: 0944 428 900

e-mail: tajomnik@beagleclub.sk

ING. JARKA ŠPAKOVÁ
Poradca chovu

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0918 678 912

e-mail: poradca.chovu@beagleclub.sk

ING. KATARÍNA LÖRINCOVÁ
výcvikár

Račianska 26C, 831 02 Bratislava

mobil: 0911 852 666

e-mail: vycvikar@beagleclub.sk

ING. Michal Kovář
Ekonóm

Račianska 26C, 831 02 Bratislava

mobil: 0907 936 924

e-mail: ekonom@beagleclub.sk