Členské príspevky a poplatky

 1. Členské príspevky
 • členský príspevok na člena trvale bývajúceho na území SR staršieho ako 18 rokov – 14,- €
 • zápisný poplatok pre nového člena – 6,- €
 • členský príspevok pre členov mladších ako 18 rokov2,- €

(ak sa stanú členmi klubu iba vtedy, ak je členom klubu aj jeden z rodičov a má riadne zaplatený členský príspevok. V takom prípade majú deti-členovia nárok na 50% zľavu pri prihláške na špeciálnej alebo klubovej výstave do Junior handlingu.)

 • členský príspevok pre zahraničných členov 30,- €

 

Členský príspevok na nasledujúci rok musí člen uhradiť do 31.12. predošlého roka. V prípade nezaplatenia je nutné uhradiť aj zápisný poplatok 6€. Nezaplatením členského príspevku do 31.12. bežného roka členstvo automaticky zaniká. Záujemcovia o členstvo odošlú podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení členského príspevku na účet KCHB SR vo výške 14,-€ na adresu tajomníka klubu.

 

 1. Ďalšie klubové poplatky
 • poplatok za každé odchované šteňa – 4,-€
 • poplatok za skúšky podľa propozícií
 • výstavný poplatok podľa propozícií

 

Bankové spojenie:

Majiteľ účtu: Klub chovateľov bíglov Slovenska

Slovenská sporiteľňa Bratislava

IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193

BIC: GIBA SK BX

 

Variabilné symboly pre identifikáciu platby

 • členský príspevok – VS: 01
 • členský príspevok pre zahraničných členov – VS: 02
 • členské deti – VS: 03
 • poplatok za každé odchované šteňa – VS: 04
 • poplatok za skúšky – VS: 05
 • výstavný poplatok – VS: 06
 • inzercia – VS: 07
 • zápisný príspevok – VS: 08

 

Uhradenie týchto poplatkov je povinnosťou každého člena klubu.

Schválené členskou schôdzou konanou v Bobrovníku dňa 3.5.2014.