Členská prihláška do KCHB

Členská prihláška do Klubu chovateľov bíglov Slovenska.

KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA. 
Žiadam prijatie za člena a zaväzujem sa dodržiavať Stanovy Klubu chovateľov bíglov Slovenska a uznesenia orgánov klubu.

Kto si chce prihlášku pdf stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a odoslať klasickou poštou na adresu klubu, stále to môže urobiť.

Prihláška do KCHB

Vaše meno*
Dátum narodenia*
Adresa bydliska*
V čase podania žiadosti som/nie som* majiteľom/spolumajiteľom* jedinca plemena beagle*
Meno psa
Číslo zápisu v Plemennej knihe
DD slash MM slash YYYY
Akceptované formáty jpg, png, pdf
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB, Max. files: 6.
    Vyplní Klub chovateľov bíglov Slovenska
    Prihláška bola prerokovaná výborom klubu dňa:
    bola schválená* – zamietnutá* {*/ nehodiace sa prečiarknite!}
    Pridelené číslo členského preukazu:
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.