V prípade záujmu vymazania alebo zverejnenia údajov o svojom chovnom jedincovi na klubovej stránke zašlite foto jedinca s kópiu PP, kde je potvrdená chovnosť na e-mail: tajomnik@beagleclub.sk Platí iba pre členov klubu bíglov žijúcich na území SR.