Registrované názvy chovu

Usmernenie SKJ 

registrácia chovného zariadenia

Podmienky uchovnenia

Chovné jedince

Registrácia chráneného názvu chovu

Chovateľský poriadok SPZ