Farbiarske skúšky 2021

04.09.2021 Farbiarske skúšky duričov, Podhájska, usporiadateľ Basset klub SR. Farbiarske skúšky duričov (FSD), Podhájska, zadávanie titulu CCT, VK FSD, CACT, v  spolupráci  – Lesy SR, LS Palárikovo a Basset klub SR Basset klub SR po prvý krát aj v spolupráci s Klubom chovateľov bíglov Slovenska, usporiadal farbiarske skúšky duričov. Skúšky sa organizovali aj vďaka š. […]

Výcvikový deň 31.7.2021

Podujatie zorganizoval Basset klub SR v spolupráci LESY SR, Lesná správa Palárikovo a Klubom chovateľov bíglov Slovenska. Výcvikový deň bol zameraný prioritne a najmä na farbiarske skúšky duričov. Podrobne sa prešiel skúšobný poriadok a disciplíny, ktoré sa na skúškach absolvujú. Začalo sa spoločnou prednáškou a nasledovala ,,práca,, v teréne. Ku každému psovi sa pristupovalo individuálne, […]

FSD Východná

27.09.2020 Farbiarske skúšky malých plemien, Východná, usporiadateľ SPZ OkO Liptovský Mikuláš suka Maya Randavica, SPKP 1980majiteľ: Miroslav Červeňvodič: Miroslav Červeňvýsledok: 92 bodov, II.cena.