Amira Little Carpathians

meno psa: Amira Little Carpathians
pes/suka: suka
SPKP: 1973/21
sfarbenie: tricolor
narodená: 14.02.2019
chovnosť: 09.09.2021
chovateľ: Milan Potrok
majiteľ: Milan Potrok
tel: +421 948 183 244
email: milan@littlecarpathians.sk
web: www.littlecarpathians.sk

Ďalšie chovné suky