zdielajte novinky na sociálnych sieťach

ŠPECIÁLNA výstava

Spojte sa s nami

Dňa 20.08.2021 sa bude konať klubová výstava bíglov v areáli Závodiska š.p.  Bratislava – Petržalka (pred medzinárodnými výstavami DUODANUBE 2021)
Príjem psov: od 09:00 hod
Začiatok posudzovania: o 09:30 hod
Rozhodca: Otakar VONDROUŠ, Česká republika

KRUH/RING: 5

Prihlasovanie: www.onlinedogshows.sk

Získať trasu- KLIK TU

PROPOZÍCIE

Špeciálna výstava

PROPOSITIONS

Specialty beagle show

MAPA KRUHOV / MAP OF RINGS

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Špeciálna výstava

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV

Spojte sa s nami

Dňa 04.09.2021 sa uskutočnia Farbiarske skúšky duričov.

Podujatie organizuje Basset klub SR, SPZ v spolupráci Klubom chovateľov bíglov Slovenska a LESY SR, Lesná správa Palárikovo

Miesto konania: Chata LESY SR, Podhájska

(vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo afrického moru ošípaných a nových nariadení, je zmena miesta konania skúšok vyhradená)

Uzávierka prihlášok: 23.08.2021

PROPOZÍCIE

Farbiarske skúšky duričov

PRIHLÁŠKA

Farbiarske skúšky duričov

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

Farbiarske skúšky duričov

ČLENSKá schôdza

Spojte sa s nami

Dňa 11.09.2021 (sobota) sa uskutoční ČLENSKÁ SCHÔDZA

Začiatok: 13:00 hod.

Potvrdenie účasti členov: do 03.09.2021

Podrobné informácie sú uvedené v Pozvánke.

Prijaté uznesenie SKJ

P SKJ prijalo na zasadnutí dna 14.12.2017 nasledovne uznesenie: P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 zrušenie vydávania kartičiek CAC, CAJC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOB, BOS, BOJ potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na výstavách na Slovensku a zavedenie povinnosti uvádzať na posudkovom liste pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU. P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav uvádzať v názve výstavy informáciu, či je výstava S alebo BEZ udeľovania CAC/CAJC.P SKJ schvaľuje povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav zabezpečiť, pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU.P SKJ schvaľuje neuznanie udelených čakateľstiev a titulov v prípade nedodržania týchto ustanovení. P SKJ schvaľuje úpravy poriadkov.
Slovenských šampionátov krásy (mladých, dospelých, grand, výstavného, super grand a SKJ)  – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CAC/CAJC k žiadosti o šampionát na čakateľstvá získané od 1.1.2018.P SKJ schvaľuje úpravu poriadkov Slovenských šampionátov krásy šteniat a veteránov o informáciu, že hodnotenia musia byť získané na výstavách so zadávaním CAC/CAJC.  Uvedené ustanovenie je publikované aj na webe SKJ a SPZ. Pri zasielaní žiadostí o delegovanie rozhodcu na SKJ kartičky zasielané nebudú, ostatné povinnosti organizátora zostávajú v platnosti, vrátane poplatkov za udelené tituly.

UZNESENIE FCI

Medzinárodná kynologická federácia (FCI) pristúpila z dôvodu COVID-19 k dočasnému zľavneniu podmienok pre udeľovanie titulov Medzinárodný šampión krásy (CIB) a Medzinárodný výstavný šampión (CIE), a to nasledovne :
 
?CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a ?CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)
– 4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 2 rozličné krajiny
– 3 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB
 
?CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)
– 2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 1 krajina
– 2 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB
 
Viac info na webstránke SKJ