zdielajte novinky na sociálnych sieťach

Klubová výstava

Spojte sa s nami

Dňa 26.09.2020 sa bude konať klubová výstava bíglov v Jazdeckom areáli Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce.
Príjem psov: od 11:30 hod
Začiatok posudzovania: o 12:00 hod
Rozhodca: Ing. Jaroslav MATYÁŠ, Slovensko

Prihlasovanie: www.onlinedogshows.sk

Po skončení výstavy sa bude konať členská schôdza.

Získať trasu- KLIK TU

PROPOZÍCIE

Klubová výstava

PROPOSITIONS

Club show

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Klubová výstava

ČLENSKá schôdza

Spojte sa s nami

Dňa 26.09.2020 po skončení klubovej výstavy sa bude konať ČLENSKÁ SCHÔDZA, na ktorej sa bude voliť nový výbor klubu na obdobie rokov 2020-2025.

Začiatok: cca o 15:00 hod.

Potvrdenie účasti členov: do 21.09.2020

Podrobné informácie sú uvedené v Pozvánke.

POZVÁNKA

na členskú schôdzu

ROKOVACÍ PORIADOK

členskej schôdze

VOLEBNÝ PORIADOK

členskej schôdze

ZÁPISNICA

z členskej schôdze

Prijaté uznesenie SKJ

P SKJ prijalo na zasadnutí dna 14.12.2017 nasledovne uznesenie: P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 zrušenie vydávania kartičiek CAC, CAJC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOB, BOS, BOJ potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na výstavách na Slovensku a zavedenie povinnosti uvádzať na posudkovom liste pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU. P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav uvádzať v názve výstavy informáciu, či je výstava S alebo BEZ udeľovania CAC/CAJC.P SKJ schvaľuje povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav zabezpečiť, pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU.P SKJ schvaľuje neuznanie udelených čakateľstiev a titulov v prípade nedodržania týchto ustanovení. P SKJ schvaľuje úpravy poriadkov.
Slovenských šampionátov krásy (mladých, dospelých, grand, výstavného, super grand a SKJ)  – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CAC/CAJC k žiadosti o šampionát na čakateľstvá získané od 1.1.2018.P SKJ schvaľuje úpravu poriadkov Slovenských šampionátov krásy šteniat a veteránov o informáciu, že hodnotenia musia byť získané na výstavách so zadávaním CAC/CAJC.  Uvedené ustanovenie je publikované aj na webe SKJ a SPZ. Pri zasielaní žiadostí o delegovanie rozhodcu na SKJ kartičky zasielané nebudú, ostatné povinnosti organizátora zostávajú v platnosti, vrátane poplatkov za udelené tituly.

UZNESENIE FCI

Medzinárodná kynologická federácia (FCI) pristúpila z dôvodu COVID-19 k dočasnému zľavneniu podmienok pre udeľovanie titulov Medzinárodný šampión krásy (CIB) a Medzinárodný výstavný šampión (CIE), a to nasledovne :
 
🌐CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a 🌐CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)
– 4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 2 rozličné krajiny
– 3 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB
 
🌐CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)
– 2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 1 krajina
– 2 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB
 
Viac info na webstránke SKJ