Základný chovateľský manuál pre chovateľov pri plánovaní šteniat

 

  1. Chovateľ musí mať registrovaný názov chovu psov (chovateľská stanica) na SKJ.
  2. Chovateľ musí mať uchovneného jedinca (splnené chovné podmienky)
  3. Chovateľ pošle minimálne 30 dní pred plánovaným krytím poradcovi chovu Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie. Spolu s odporúčaním sa posielajú kópie preukazu o pôvode rodičov. Môže sa poslať elektronicky na mailovú adresu poradcu chovu: poradca.chovu@beagleclub.sk
  4. Po krytí pošle majiteľ chovného psa najneskôr do 8 dní Potvrdenie o párení suky (zelené tlačivo) na SPZ a zo žltého tlačiva odstrihne Potvrdenie o párení suky, odovzdá ho majiteľovi suky a zvyšné tlačivo pošle do 8 dní poradcovi chovu poštou.
  5. Po narodení šteniat je chovateľ povinný do 10 dní poslať poradcovi chovu Hlásenie o vrhu, môže sa poslať aj elektronicky na mailovú adresu poradca.chovu@beagleclub.sk
  6. Ak krytie nie je úspešné, je potrebné to oznámiť poradcovi chovu pomocou tlačiva Hlásenie o vrhu.
  7. Chovateľ je povinný do 50 dní poslať Prihlášku na zápis šteniat s nalepenými čipmi poradcovi chovu poštou, inak mu nebudú vystavené preukazy o pôvode šteniat. S prihláškou pošle aj doklad o zaplatení poplatku za každé odchované šteňa a kópiu členského preukazu s členskou známkou pre aktuálny rok.

 

Kontakty:

Slovenský poľovnícky zväz
Odbor poľovníckej kynológie
Štefánikova 10
811 05  Bratislava
+421 2 57 20 33 21
kynologia@polovnictvo.sk

 

Ing. Jarka Špaková
poradca chovu
Jovsa 292
072 32  Jovsa
+421 918 678 912
poradca.chovu@beagleclub.sk

 

Vypracovala: Ing. Jarka Špaková, poradca chovu