Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Výsledky poľovných skúšok

18.9.2010

Dolný Kubín - Záskalie

Klub chovateľov bíglov usporiadal pre svojich členov poľovné skúšky (FD)so zadávaním titulu CACT. Hlavným rozhodcom bol Ing. Miloš Škrabák.Výsledky (*.pdf - 930kB)


Beagle