Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Výbor klubu

Predseda:

CACHOVAN Martin
Kanianska cesta 500/15, 972 11 Lazany
mobil: 0902 370 138
e-mail: m.cachovan@centrum.sk

Tajomník:

Cachovanová Alena
Kanianska cesta 500/15, 972 11 Lazany
mobil: 0903 495 844
e-mail: drabova.alena1@gmail.com

Poradca chovu:

Ing. ŠPAKOVÁ Jarka
Jovsa 292, 072 32 Jovsa
mobil: 0918 678 912
e-mail: pasa@centrum.sk

Výcvikár:

OTOČKA Peter
Družstevná 474/18, 972 47 Oslany
mobil: 0907 045 737

Revízor:

Ing. ŠPAK Vladimír
Jovsa 292, 072 32 Jovsa
mobil: 0904 933 963

Zástupca KCHB v KR SPZ:

Ing. OSLÁČ Dušan
Lúčna 54, 974 01 Nemce
mobil: 0911 525 300
e-mail: oslicek@gmail.com


Beagle