Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Prečo sa stať členom klubu

Klub chovateľov bíglov (KCHB) je nezisková organizácia, ktorá funguje pod zastrešením Slovenskej kynologickej jednoty. Cieľom KCHB je združovať chovateľov a priateľov bíglov na Slovensku ale aj v zahraničí a prezentovať, spopularizovať plemeno BEAGLE širokej verejnosti.

Členom KCHB sa môže stať každý priaznivec plemena beagle. Členovia majú možnosť zúčastňovať sa na klubových akciách - stretnutia bíglistov, prípravy na poľovné skúšky, Klubové výstavy a i. Bez členstva v klube nie je možné na výstavách poriadaných klubom získať titul Klubový víťaz a Víťaz špeciálnej výstavy. Klub pre svojich členov vydáva ročne Spravodaj, v ktorom informuje o činnostiach a plánovaných akciách.

Áno, chcem sa stať členom KCHB.


Beagle