VÝBOR KLUBU

Kontaktovať ohľadom otázok môžete kohokoľvek z výboru klubu.

MARTIN CACHOVAN
PREDSEDA

Kanianska cesta 500/15, 972 11 Lazany

mobil: 0902 370 138

e-mail: m.cachovan@centrum.sk

CACHOVANOVÁ ALENA
TAJOMNÍK

Kanianska cesta 500/15, 972 11 Lazany

mobil: 0903 495 844

e-mail: drabova.alena1@gmail.com

Ing. ŠPAKOVÁ Jarka
Poradca chovu

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0918 678 912

e-mail: pasa@centrum.sk

OTOČKA Peter
Výcvikár

Družstevná 474/18, 972 47 Oslany

mobil: 0907 045 737

e-mail: 

Ing. ŠPAK Vladimír
Revízor

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0904 933 963

e-mail: 

Ing. OSLÁČ Dušan
Zástupca KCHB v KR SPZ:

Lúčna 54, 974 01 Nemce

mobil: 0911 525 300

e-mail: oslicek@gmail.com