Kalendár podujatí na rok 2021

10.04.2021 Klubová výstava bíglov s CAC/CAJC, miesto zatiaľ neurčené
 
Začiatkom leta plánujeme Výcvikový deň v spolupráci s Basset klubom SR ako príprava na jesenné FSD.
 
20.08.2021 Špeciálna výstava bíglov s CAC/CAJC, Závodisko Bratislava, š.p. (deň pred výstavou DUODANUBE)
 
04.09.2021 Farbiarske skúšky duričov (FSD) PZ Koháryho vrch (okr. Lučenec) Chata – Jelšovec, zadávanie titulu CCT, VK FSD, CACT, v  spolupráci  – PZ Koháryho vrch a Basset klub SR