Kalendár podujatí na rok 2021

  • 10.04.2021 Klubová výstava bíglov s CAC/CAJC, miesto zatiaľ neurčené – v danom termíne sa výstava neuskutoční, vzhľadom na prijaté protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu COVID-19 v Slovenskej republike.
 
  • Začiatkom leta plánujeme Výcvikový deň v spolupráci s Basset klubom SR ako príprava na jesenné FSD.
 
  • 20.08.2021 Špeciálna výstava bíglov s CAC/CAJC, Závodisko Bratislava, š.p. (deň pred výstavou DUODANUBE)
 
  • 04.09.2021 Farbiarske skúšky duričov (FSD) PZ Koháryho vrch (okr. Lučenec) Chata – Jelšovec, zadávanie titulu CCT, VK FSD, CACT, v  spolupráci  – PZ Koháryho vrch a Basset klub SR