Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Kontakt

KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA
CACHOVAN Martin
Kanianska cesta 500/15
972 11 Lazany

mobil: 0902 370 138
e-mail: m.cachovan@centrum.sk

Kontaktovať ohľadom otázok môžete kohokoľvek z výboru klubu.


Beagle