Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Fotogaléria a výsledky klubových výstav

14.11.2015

Veľké Kapušany

Klub chovateľov bíglov usporiadal pre svojich členov špeciálnu výstavu bíglov. Hlavnou rozhodkyňou bola Oleynikova Zoya.

Fotografie sú k nahliadnutiu v odkaze: Špeciálna výstava-14.11.2015-Veľké Kapušany.

Výsledky z výstavy:

PSY- trieda mladých

Crystalline Quality Gibson, chovateľ: Kamil Dudek majiteľ:Kamil Dudek- BOS,BEST Junior,V1,CAJC

Simonaland Bonacure, chovateľ: Mária Semanová majiteľ: Mária Semanová- V2

PSY- medzitrieda

Sarah lee s Pack Kozmic Blues, chovateľ: Ana Burič majiteľ: Ana Burič- V1, CAC,CC

Strong Sentinel of Weinlinie, chovateľ: Lenka Frncová majiteľ: Karin Peczkoova- V2,R.CAC

PSY- trieda otvorená

Lightfall Real Good Looking Boy at Stone Meadlow, chovatteľ: Lightfall a Stone Meadlow Kennel majiteľ: Ana Burič- V1,CAC

PSY- trieda pracovná

Simonaland Cezar, chovateľ: Mária Semanová majiteľ: Mária Semanová- V1,CAC, Best dog

PSY- trieda šampiónov

Zanzibar od Troch Tabiel, chovateľ: Ing. Špak Vladimír majiteľ: Sarah Lee s Pack-Ana Burič- V1,CAC,CC

SUKY- trieda baby

Bindy Darest, chovateľ: Otevřelová Viera majiteľ: Lucie Kurešová- VN1

SUKY- trieda dorastu

Octavia Darksan Darksan, chovateľ: Marcela Pisztacowská majiteľ: Ing. Špak Vladimír - VN1

SUKY- trieda mladých

Crystalline Quality Gloria, chovateľ: Kamil Dudek majiteľ: Kamil Dudek-V1,CAJC

SUKY- medzitrieda

Angyali Annie Miami, chovateľ: Albert Barta majiteľ: Andrea Ferencová- V3

Sarah lee s Pack Kaplinka. chovateľ: Sarah Lee s Pack-Ana Burič, Serbia majiteľ: Sarah Lee s Pack-Ana Burič- V2,R.CAC

Lengrigg Let Them Eat Cake, chovateľ: L. Osmotherly majiteľ: Kamil Dudek- V1,CAC,CC

SUKY- trieda otvorená

Ammy z Oznických Lesu, chovateľ: Tvrdý Miroslav majiteľ: Tomšíková Jaroslava- V3

Eisha Vajado, chovateľ: Droppa Ján majiteľ: Bamburáková Jana- V2,R.CAC

Syephegyi Szimat Leyla, chovateľ: Syephegyi Szimat kennel majiteľ: Ana Burič- V1,CAC

SUKY- trieda pracovná

Simonoland Kenga, chovateľ: Mária Semanová, Tatiana Turková majiteľ: Mária Semanová-V1,CAC

SUKY- trieda šampiónov

Zora od Troch Tabiel, chovateľ: Ing. Špak Vladimír majiteľ: Dutka Rastislav- BOB,V1,CAC,CC, najlepšia suka, Best female


Beagle