zdielajte novinky na sociálnych sieťach

Klubová výstava

Spojte sa s nami

Dňa 26.05.2018 sa bude konať klubová výstava bíglov v horskom hotely- Magura vo Chvojnici.
Príjem psov: od 11:30 hod
Začiatok posudzovania: o 12:00 hod
Rozhodca: Vrtík Luděk

Po skončení výstavy sa bude konať členská schôdza.

Získať trasu- KLIK TU

 

PRIHLÁŠKA

Klubová výstava

 

NÁVRATKA

Návratka na obed

Špeciálna výstava

Spojte sa s nami

Dňa 07.12.2018 sa bude konať špeciálna výstava bíglov v Dome Matice slovenskej v Nitre.
Príjem psov: od 12:30 hod
Začiatok posudzovania: o 13:00 hod
Rozhodca: MVDr. Piskay Vladimír 

Získať trasu- KLIK TU

 

PRIHLÁŠKA

Klubová výstava

Prijaté uznesenie

Spojte sa s nami

P SKJ prijalo na zasadnutí dna 14.12.2017 nasledovne uznesenie: P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 zrušenie vydávania kartičiek CAC, CAJC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOB, BOS, BOJ potvrdzujúcich udelenie čakateľstiev a titulov na výstavách na Slovensku a zavedenie povinnosti uvádzať na posudkovom liste pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU. P SKJ schvaľuje od 1.1.2018 povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav uvádzať v názve výstavy informáciu, či je výstava S alebo BEZ udeľovania CAC/CAJC.P SKJ schvaľuje povinnosť organizátorov klubových a špeciálnych výstav zabezpečiť, pri neudelení titulu alebo poradia pri známke Výborná, vyznačenie BEZ TITULU.P SKJ schvaľuje neuznanie udelených čakateľstiev a titulov v prípade nedodržania týchto ustanovení. P SKJ schvaľuje úpravy poriadkov.
 Slovenských šampionátov krásy (mladých, dospelých, grand, výstavného, super grand a SKJ)  – zrušenie povinnosti predkladať kartičky CAC/CAJC k žiadosti o šampionát na čakateľstvá získané od 1.1.2018.P SKJ schvaľuje úpravu poriadkov Slovenských šampionátov krásy šteniat a veteránov o informáciu, že hodnotenia musia byť získané na výstavách so zadávaním CAC/CAJC.  Uvedené ustanovenie je publikované aj na webe SKJ a SPZ. Pri zasielaní žiadostí o delegovanie rozhodcu na SKJ kartičky zasielané nebudú, ostatné povinnosti organizátora zostávajú v platnosti, vrátane poplatkov za udelené tituly.